PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
PLOS ONE10.1371/journal.pone.02664372022173e0266437Retraction: Plasma D-Dimer Predicts Short-Term Poor Outcome after Acute Ischemic Stroke https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0266437
Journal of Neurocritical Care10.18700/jnc.160084201710119-27D-dimer Predicts Short-Term Functional Outcome in Acute Ischemic StrokeJin-Hyung Lee, Kyung-Jin Kim, Meyung-Kug Kim, Bong-Goo Yoohttp://www.e-jnc.org/upload/pdf/jnc-160084.pdf, http://www.e-jnc.org/journal/view.php?doi=10.18700/jnc.160084, http://www.e-jnc.org/upload/pdf/jnc-160084.pdf
PLoS ONE10.1371/journal.pone.0089756201492e89756Plasma D-Dimer Predicts Short-Term Poor Outcome after Acute Ischemic StrokeXiao-ying Yang, Shan Gao, Jie Ding, Yan Chen, Xing-sheng Zhou, Jing-E Wanghttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0089756
Journal of the Neurological Sciences10.1016/j.jns.2017.08.24482017381868Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts short-term functional outcome in acute ischemic strokeJ.H. Lee, K.H. Son, W.G. Lee, Y.S. Ha, M.K. Kim, B.G. Yoohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X17329453?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X17329453?httpAccept=text/plain
Cerebrovascular Diseases10.1159/00052483920221-7Association between Early Cognitive Impairment and Short-Term Functional Outcome in Acute Ischemic StrokeTakuya Kiyohara, Yasuhiro Kumai, Tomohiro Yubi, Eiichi Ishikawa, Yoshinobu Wakisaka, Tetsuro Ago, Takanari Kitazonohttps://www.karger.com/Article/Pdf/524839, https://www.karger.com/Article/Pdf/524839
Journal of Stroke10.5853/jos.2015.17.1.54201517154Elevated Calcium after Acute Ischemic Stroke: Association with a Poor Short-Term Outcome and Long-Term MortalityJong-Won Chung, Wi-Sun Ryu, Beom Joon Kim, Byung-Woo Yoonhttp://synapse.koreamed.org/pdf/10.5853/jos.2015.17.1.54, http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.5853/jos.2015.17.1.54, http://www.j-stroke.org/upload/pdf/jos-17-54.pdf
Neuroradiology10.1007/s00234-010-0682-9201052121071-1078Hyperdense basilar artery sign diagnoses acute posterior circulation stroke and predicts short-term outcomeXiaoping Tan, Yang Guohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00234-010-0682-9.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00234-010-0682-9/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00234-010-0682-9
PLOS ONE10.1371/journal.pone.02664612022173e0266461Retraction: Cortisol as a Prognostic Marker of Short-Term Outcome in Chinese Patients with Acute Ischemic Stroke https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0266461
10.21203/rs.2.9184/v42019Elevated plasma D-dimer levels are associated with short-term poor outcome in patients with acute ischemic stroke: a prospective, observational studyTao Yao, Bo-Lin Tian, Gang Li, QIN CUI, Cui-fang Wang, Qi Zhang, Bo Peng, Yan Gao, Yan-Qiang Zhan, Dan Hu, Lu Xu, Gao-Hua Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-614/v4, https://www.researchsquare.com/article/rs-614/v4.html
10.21203/rs.2.9184/v32019Elevated plasma D-dimer level is associated with short-term poor outcome in patients with acute ischemic stroke: a prospective, observational studyTao Yao, Bo-Lin Tian, Gang Li, QIN CUI, Cui-fang Wang, Qi Zhang, Bo Peng, Yan Gao, Yan-Qiang Zhan, Dan Hu, Lu Xu, Gao-Hua Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-614/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-614/v3.html